All England Koi Show 2013

Koi Owner: Liam Evison

Show Class Size Award
Utsurimono 1 2nd
Kawarimono 1 1st


Koi Owner: Barrie and Keith Burkin

Show Class Size Award
Utsurimono 3 2nd

Koi Owner: David Newton

Show Class Size Award
Hikarimuji 2 2nd
Hikarimuji 2

3rd

Utsurimono 3 3rd

Koi Owner: Helen Clark and Sue Churchill

Show Class Size Award
Kawarimono 3 North East Friendship Award
Kawarimono 3 2nd

Koi Owner: Adam Byer

Show Class Size Award
Asagi/Shusui 2 2nd
Asagi/Shusui 3

3rd

Utsurimono 4 2nd
Hikarimoyo 2 2nd
Bekko 4 1st